สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
DT012597

tananun000

 เปิดอ่านหน้านี้  2108 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย