พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก กรรม
Share |

สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน

ได้รับอนุโมทนา 2 ครั้ง จาก Supatorn, yuiflukefo,

สาธุ กฏแห่งกรรม สรรพสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม กระทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น บทสอนใจไว้เตือนตนเอง รักษาศีล ละเว้นกินเนื้อสัตว์ได้ ไหว้พระ สวดมนต์ ทำความสงบ รักษาจิต เตรียมฝึกฝน พัฒนาสติ ปัญญา ดังคำที่ว่า สวดมนต์ เป็นยาทา วิปัสสนา คือยากิน ขอให้ทั้งกินและทา ชีวิตจะพบสุขที่แท้ ธรรมสวัสดี ธรรมรักษา เพื่อนทุกคนครับ
ปภพสรณ์ 21 ก.พ. 2556 เวลา 00:05 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT012597
tananun000

23 พ.ย. 2555 เวลา 21:36 น.

โพสต์: 17
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 20
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1928 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย