"เรื่องของบุญของบาป" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)


 "เรื่องของบุญของบาป"

" .. ทีนี้ก็เลยถามเขาต่อไปอีกว่า เอาเฉพาะคนในเมืองไทยนี่แหละ เพราะต่างคนต่างอวดว่า ศาสนาของตัวนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ "ศาสนาพุทธ ก็ว่าผู้ถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว อบายไม่ได้ไป ไฟนรกไม่ได้ไหม้"

ส่วนศาสนาอื่น ๆ เขาก็ว่า "ฆ่าสัตว์ไม่บาปและไปสวรรค์ได้" เมื่อทำบาปหยาบช้าทั้งหลาย ทั้งปวงลงไป พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์นั้นจะเป็นผู้รับแทน ทั้งหมดและว่า "พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เป็นผู้สร้างโลก" มันจะเป็นจริงอย่างเขาว่านั้นหรือไม่ ?"

"ไม่หรอกท่าน ... พูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของคนหูหนวก ตาบอดพูด พูดหลอกลวงโลก" และคนอื่นให้หลงตามกันเท่านั้น เพราะเมื่อทำความชั่วลงไปแล้ว ก็ต้องได้รับผลของความชั่วนั้นและเมื่อท่าความดีลงไปแล้ว ก็ต้องได้รับผลของความดีนั้น "เรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งผลให้เห็นว่า ทางไปมนุษย์และสวรรค์นั้นสะอาดเตียนดี" เหมือนกับเขาถางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

"ส่วนเรื่องของบาปหรือกรรมชั่วนั้น จะส่งผลให้เห็นไปว่า ทางไปนรกนั้นสะอาดเตียนดี" เปลวไฟในนรกที่ลุกรุ่งโรจน์ ก็สำคัญว่าเป็นกองดอกไม้ สัตว์ร้องคราง ร้องไห้คร่ำครวญ เลือดอาบตัวอยู่ ก็สำคัญว่าเป็นสายสร้อยสังวาลย์ สนุกสนาน นั้นก็เพราะบาปกรรมทำให้เห็นเป็นอย่างนั้น "ส่วนทางไปมนุษย์หรือไปสวรรค์นั้นกลับมองเห็น เป็นป่ารกชัฏ เป็นขวากหนาม" นั้นแหละเรื่องของบาป .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
    

5,057จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย