"กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ"

" .. "กรรมนั้นน่าเชื่อนักในการให้ผลตรงตามเหตุ ไม่มีอคติด้วยอำนาจได้เลย" แม้เกิดอยู่ในฐานะสุขสบาย ก็มิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกถึงกรรม มิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเขื่อกรรม สุขสบายเพียงไร ก็จำเป็นต้องนึกถึงกรรม

"ถ้าไม่ได้ทำดีควรแก่เหตุแล้ว จะอยู่ในฐานะสุขสบายได้อย่างไร" ใครอื่นอีกมากมายหาได้อยู่ในฐานะเช่นนั้น แต่อดอยากยากไร้เข็ญใจหนักหนา ทำไมเป็นได้เช่นนั้น มีอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นไป แม้ไม่ต้องคิดในเรื่องเช่นนี้เสียเลย ย่อมไม่อาจอบรมปัญญาให้เห็นถูกในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญแก่ทุกชีวิตที่ปรารถนาความสวัสดี

"คนก็ตามสัตว์ก็ตาม เกิดด้วยอำนาจของกรรม" กรรมนำมาให้เป็นคนและนำให้เป็นสัตว์ เชื่อไว้ก่อนย่อมมีโแกาศที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์ เพราะเมื่อเชื่อว่ากรรมมีอำนาจเพียงนั้น ก็ย่อมขวนขวายทำกรรมที่จะไม่นำให้ต้องไปเป็นสัตว์

ไม่มีใครที่ไม่กลัวความเป็นสัตว์และมีโอกาศที่จะได้เกิดเป็นสัตว์แน่ในภพภูมิข้างหน้า "แม้บังเอิญไปทำกรรมที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นโดยรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม" พลาดพลั้งไปทำกรรมผิดเข้า ก็ไม่อาจปฏิเสธผลของกรรมได้เลย .. "

"อำนาจกรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ดนตรีกล่อมนอนฟังสบาย - ดนตรีเพื่อการหลับลึก หลับผล็อย ฝันหวาน แก้โรคนอนไม่หลับ | #68

• วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)

• "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• "ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย