ธรรมให้รู้ : ตอนที่12 - ความรู้สึกตัวคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่12 - ความรู้สึกตัวคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่12 - ความรู้สึกตัวคืออะไร?

โดย

พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/c/DUENJIT

2,942


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย