รู้ตัวทั่วพร้อม :: หลวงพ่อปราโมทย์ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

รู้ตัวทั่วพร้อม :: หลวงพ่อปราโมทย์ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑ (610407A ซีดี ๗๕)

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
5 / 11

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ขณะนี้ร่างกายเราหายใจอยู่ รู้สึกไหม
รู้สึกมันทั้งตัว เห็นตัวนี้กำลังหายใจอยู่
ดูสบายๆ ตัวนี้หายใจออกก็รู้ ตัวนี้หายใจเข้าก็รู้
ดูไปสบายๆ รู้มันทั้งตัว
รู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ใช่รู้แต่ลม
หรือจะดูอิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน
ก็เห็นทั้งตัว ยืน เดิน นั่ง นอน

อย่างขณะนี้ ทั้งตัวเรานั่งอยู่ รู้สึกไหม
ขณะนี้นั่งอยู่ รู้สึกไหม
รู้สึกยากไหมว่านั่ง
ไม่เห็นจะยากอะไรเลย นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่
พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆ
"ภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั่งอยู่ ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่"
รู้ชัดๆ รู้สบายๆ รู้อย่างถูกต้อง
ว่าตัวที่นั่งอยู่มันเป็นรูป
มันนั่ง ใจเราเป็นคนดู
มันจะมีใจที่เป็นคนดูขึ้นมา
เราจะฝึกจนได้ใจที่เป็นคนดู
คือใจที่เป็นพุทโธ ผู้รู้นั่นเอง
ผู้รู้ รู้อะไร รู้รูป รู้นาม

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610407A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง­ (mp3) ­พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ และฆราวาสผู้ช่วยสอนได้ที่เว็บไซต์ทางการ www.dhamma.com
 เปิดอ่านหน้านี้  2,799 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย