06 560821-การเจริญสติทั่วไป (21 ส.ค. 2556) 6/9

 Webmaster  

06 560821-การเจริญสติทั่วไป (21 ส.ค. 2556) 6/9


อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
6 / 9

ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน สิงหาคม 2556

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

2,988


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย