ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 Webmaster  

ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่4 - ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมบรรยาย จาก https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,331


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย