หัดทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)

 Webmaster  

หัดทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)

หัดทำสมาธิ

หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)

การทำสมถกรรมฐาน 2/8

"พวกเราไปเลือกเอา
อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่อยู่แล้วมีความสุข
แล้วเราก็ไปรู้อารมณ์อันนั้น อย่างมีความสุข
สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง
ถ้าอยากสงบจะไม่มีความสุข
ความอยากเกิดเมื่อไร ความทุกข์เกิดเมื่อนั้น
ตัณหาเป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
เพราะอย่างนั้น อย่าอยากสงบ

สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง
พุทโธไป หายใจไป ทำไปตามสบาย
เคล้าเคลียอยู่กับพุทโธ อยู่กับลมหายใจของเราไป
ไม่ชอบพุทโธ ไม่ชอบลมหายใจ ใช้อย่างอื่นก็ได้
อย่างหลวงพ่อเทียน ขยับมือ
ขยับมือแล้วมีความสุข ก็ขยับไป
ดูท้องพองยุบแล้วมีความสุข ก็ดูไป
กรรมฐานอะไรก็ได้ สมถะไม่เลือกอารมณ์
อะไรก็ได้ แต่ต้องไม่เกิดกิเลสง่าย
และต้องมีความสุข ตัวสำคัญ
ใช้ใจที่มีความสุข ไปรู้อารมณ์ที่มีความสุข
จะสงบอย่างรวดเร็ว

ไปหัดนะ เราเป็นฆราวาสก็ต้องหัด
เพราะว่าชีวิตเราเคร่งเครียดมาก ดีไม่ดีบ้า
เหน็ดเหนื่อยมาก เครียดมาก โรคจิตกิน
ถ้าเรามีสมาธิ จิตใจมีความสุข"

-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611021A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom   

ที่มา : https://www.youtube.com/c/dhammadotcom

2,943


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย