110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

 Webmaster  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 25 เมษายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เปิดอ่านหน้านี้  2,671 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย