วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า .

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมนำชีวิต
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า ..โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมะสั้น ๆ เข้าใจง่าย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมนำชีวิต
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
12 / 15

Website : http://www.watmahaeyong.org
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• คำที่เกี่ยวข้องกับ "จิต"

• สญฺญมโต เวรํ น จีรติ ผู้คอยระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• การฝึกสติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย