ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 DhammathaiTeam  


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2018

ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ธรรมกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw
 เปิดอ่านหน้านี้  2,676 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย