ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 DhammathaiTeam   2 ส.ค. 2562


วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2018

ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ธรรมกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

DT0005

DhammathaiTeam

2 ส.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  870 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย