131(20/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

131(20/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• เห็นผิดก็ปฏิบัติผิด ยิ่งปีนยิ่งจมลึก : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

• ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย