ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 1

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ปรับความเข้าใจเรื่องรู้
หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ติดตามธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ทาง...

- วีดีโอช่องทางติดตามสื่อธรรมหลวงตา https://youtu.be/hW2qyxl-bwU
- www.luangtanarongsak.org
- FB : เพจหลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
- Line openchat "ธรรมจากหลวงตาณรงค์ศักดิ์" : ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม http://bit.ly/2WogqXJ
- WhatsApp Group Chat "ธรรมจากหลวงตาณรงค์ศักดิ์" (สำหรับผู้ติดตามที่อยู่ต่างประเทศ) : ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม http://bit.ly/2Wo712w
- สอบถามปัญหาธรรม และติดต่อขอรับสื่อธรรม ได้ที่ Line ID : @dhammaluangta
- YouTube : เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
- YouTube (English) : LuangtaNarongsak Kheenalayo
- Instagram : @luangta.narongsak
- Podcast : หลวงตาณรงค์ศักดิ์
- Podbean : Luangta Narongsak
- Soundcloud : เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย


• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• จะเลือกสุข หรือ เลือกทุกข์

• กรรมแบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ

• น้ำผึ้ง

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย