01-003 จิตรู้จิต-จิตรู้กาย-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ นำปฏิบัติกรรมฐาน
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

01-003 จิตรู้จิต-จิตรู้กาย-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

เสียงธรรมนี้เหมาะสำหรับฟังขณะเจริญภาวนา จะมีเสียงเงียบยาวเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณา สังเกตสภาวธธรรมต่างๆ เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง โดยมีเสียงท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนั่งปฏิบัติกรรมฐานและสอนนำลูกศิษย์ไปด้วย

คลิปนี้พระอาจารย์ท่านสอนให้ใส่ใจดูกายในกายอยู่ (จิตรู้กาย) กายมีลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าหายใจออกรู้ ตามรู้ลมหายใจเข้าออก การกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เพื่อผูกใจให้อยู่เป็นสมาธิ

แต่วิปัสสนาต้องใส่ใจเข้าสู่สภาวะ เข้าสู่ปรมัตถธรรม เข้าสู่สภาวะของความรู้สึกต่างๆ

ความรู้สึกต่างๆ เป็นสัจธรรมเป็นความจริง เมื่อรู้ถึงความรู้สึกทั่วๆ ไปในกายและจิตใจ ก็จะทิ้งสมมุติ หลุดจากรูปร่าง ไม่ต้องนึกเป็นรูปร่างสัณฐาน ไม่ตีความหมาย

สังเกตความรู้สึก.....
หายใจเข้าออกก็มีความรู้สึกอยู่....
รู้สึกกระเพื่อม รู้สึกตึงหย่อนไหว รู้สึกสบาย รู้สึกไม่สบาย
เหล่านี้เป็นการเข้าสู่สภาวะ เป็นการเจริญวิปัสสนา

ต่อไปก็ขยายให้มีความรับรู้ความรู้สึกไปทั่วๆ กาย....
ความรู้สึกเย็นบ้าง สบายบ้าง ความเย็นความร้อนกระทบสัมผัสบ้าง เหล่านี้เป็นสภาวะธรรม เป็นปรมัตถธรรม

ระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน อยู่กับความปกติ อยู่อย่างสภาพที่ไม่ต้องเพ่ง นิ่งๆ รู้ตื่นอยู่ภายใน..... (จิตรู้จิต)

จะพบว่า...

เมื่อจิตอยู่รู้อยู่ที่จิต.... ก็ยังมีความรับรู้ความรู้สึกทางกายมาซ้อนปรากฏแทรกเข้ามาได้ด้วย รู้สึกถึงความเย็นด้วย รู้สึกถึงความสบายด้วยโดยไม่ต้องไปเพ่งหา โดยไม่ต้องไปค้นดู....

พิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงหมดไปสิ้นไปของสภาวะธรรมทั้งหลาย
เห็นความเกิดขึ้น มีความเสื่อมไป ดับไปเป็นธรรมดา

ที่สุดแล้วก็ไม่มีตัวตน ไม่มีเรา ไม่ใช่ของเรา....
สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติ....

หมายเหตุ: ข้างต้นนี้เป็นสรุปย่อเฉพาะบางส่วนของคำสอนพระอาจารย์ในคลิปนี้ แต่ไม่ใช่การถอดคำสอนคำต่อคำ จึงอาจไม่ตรงกับที่พระอาจารย์พูดคำต่อคำ

ขอเชิญรับฟังทั้งคลิปเต็มพร้อมปฏิบัติ
ขอให้ท่านเจริญในธรรม
อนุโมทนาสาธุค่ะ

ต้นฉบับเสียงธรรมนี้ได้รับความเมตตาอนุญาตจากพระอาจารย์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ให้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานได้

เสียงนกและเสียงอื่นๆ ในคลิปนี้เป็นเสียงธรรมชาติในขณะที่พระอาจารย์กำลังนำปฏิบัติกรรมฐาน ผู้จัดทำไม่ได้เพิ่มเติมเสียงอื่นใดแต่อย่างใด

Producer: Wirangrong Dabbaransi-วิรังรอง ทัพพะรังสี-Studio DAnalaya
 เปิดอ่านหน้านี้  2,807 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย