ธรรมให้รู้ : ตอนที่57 - สติปัฏฐาน4 • ภาพรวม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่57

สติปัฏฐาน4 • ภาพรวม

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,874 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย