ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 Webmaster   24 ก.พ. 2564

พระธรรมเทศนาแนะนำผู้ปฎิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

คอร์ส "ตื่น รู้และเบิกบาน" ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

ณ สวนพันดาว (Suan Pan Dao): บ้านป่ากล้วย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

คอร์สจัดขึ้น ระหวางวันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

ทีมงานจึงนำบ่างช่วงบางตอน มาเพื่อเพยแพ เป็นธรรมทาน


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LqIBqkPJekA&t=39s

DT0003

Webmaster

24 ก.พ. 2564

 เปิดอ่านหน้านี้  942 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย