79-1(23/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• บททบทวนของชาวพุทธ

• การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• อานิสงส์การสร้างถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย