ฐีติภูตัง - พระอาจารย์ต้น_25052019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น อธิบายธรรม
อธิบาย : ความรู้เกี่ยวกับ จิต และตอบคำถามทั่วไป ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ ดอยธรรมนาวา
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 1143026755878831

#ศาสนาพุทธ #ฟังธรรม #ความเชื่อ
 เปิดอ่านหน้านี้  107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย