บุญแผงโซล่าเซลส์

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับฉันทานุมัติให้บอกบุญแผงโซล่าเซลส์ เพื่อช่วยเหลือ ที่พักสงฆ์เขาน้อย อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ปัจจุบันมีพระสงฆ์หมุนเวียนไปพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมปิดวาจาและจำพรรษา ทั้งนี้ทางที่พักสงฆ์เองเพิ่งก่อสร้าง และอยู่ห่างไกลชุมชนกว่า ๕ กิโลเมตร ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ทำให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละวัน

จึงขอเรียนเชิญเจริญพร ญาติธรรมสาธุชนได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๕๙,๙๘๐บาท มีรายการดังนี้ แผง Schutten Solar Panel๓๐๐ w จำนวน ๔ แผง ราคาแผงละ ๙,๓๐๐ บาท แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลรุ่น INVA Deep Cycle 150A จำวน๓ลูก ราคาลูกละ ๖,๓๐๐ บาท และค่าติดตั้งจำนวน๕,๙๒๐บาท

เป็นเจ้าภาพกองบุญจำนวน ๑๕ กองบุญๆละ ๒,๙๙๙บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ หรือ.Line ID Watsongpoei

ท่านที่ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งรายละเอียดระบุชื่อที่อยู่

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน


พระปลัดบัญชา มหาวายาโม

ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ

รับจองเป็นเจ้าภาพ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑DT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  565 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย