พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ทำบุญ ** สร้างกุฏิกรรมฐาน ** (ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง ((เพื่อความมั่นคงในชีวิต))

 ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุฏิพระธูดงค์กรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง .. จากจำนวน 10 หลัง

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง (จาก 10 หลัง) ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา...
(((ซึ่งขาดเเคลนที่อยู่อาศัย ..สำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับการอบรมกรรมฐาน ตลอดปีในขณะนี้)))


ขอเชิญร่วมทำบุญอุปถัมภ์..สร้างกุฏิพระกรรมฐาน(ปิดวาจา) 4 หลัง(เสร็จล่ะ6 หลัง) ซึ่งขาดเเคลนมากในขณะนี้
เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพักอาศัย เเละจำพรรษาของพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งมีจำนวนมากในขณะนี้

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว)


.........ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 10 หลั (ขาด เจ้าภาพอีก 4 หลัง) ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน " สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพระที่จะเข้ารับการฝึกอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ในการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดปี (เป็นส่วนหนึ่งของบุญที่จะเกิดกับพระธุดงค์กรรมฐาน ด้วยการอุปถัมภ์สร้าง กุฏิพระกรรมฐาน(ปิดวาจา)อันจะเป็นการเพื่มความสัปปายะเเก่การปฏิบัติสมณะธรรม..อันสงัด

.........เนื่องด้วยทางสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา..ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน 2 เดือน ครั้ง เเต่เนื่องจากในช่วงหน้าฝนจะมีฝนตก เเละมีสัตว์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงทำให้การปลักกลด พักจำวัตรปฏิบัติภาวนาใต้ต้นไม้..จึงเป็นเรื่องลำบาก ไม่สะดวก อีกทั้ง ในช่วงฝนตก ยังมีสัตว์ มีพิษต่างๆ ที่ร้ายเเรง อาทิ งู ตะขาบ เเมลงป๋อง เเละอื่นๆ รบกวนการปฏิบัติสมณะธรรม จึงทำให้พระที่จะเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน ใต้ต้นไม้รุกขมูล ถือธุดงค์วัตร เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรม จึงทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

..........ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วม สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 10 หลัง เพื่อให้เเล้วเสร็จ เเละป็นประโยชน์ในการใช้งานบำเพ็ญภาวนา ตลอดปี 2560 ต่อไป ซึ่งจะมีนาคที่ร่วมอุปสมบทหมู่เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมภาวนาถือ "ธุดงค์กรรมฐาน" ตลอดปี ปีล่ะ 5 รุ่น คือรุ่นวันมาฆบูชา ,รุ่นวันวิสาขบูฃา, รุ่นวันอาสาฬหบูชา , รุ่นวันปิยมหาราช ,รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ

.........ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญสาธุชนผู้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนาทุกท่าน ที่มีกำลังเเรงศรัทธาในการสนับสนุนงานสร้างพระธุดงค์กรรมฐาน(ถือธุดงค์วัตร)ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง (จำนวนจำกัด)
.....ทุกเจ้าภาพที่ร่วมสร้างกุฏิเเต่ล่ะหลังจะได้จารึกชื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล เเละได้รับอานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดจากการที่พระธุดงค์กรรมฐานจะเข้ารับการปฏิบัติธรรม เเบบวิเวกในป่า ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร (ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับกาปฏิบัติธรรมถือธุดงค์) (((หลังสร้างเสร็จเเล้วคณะเจ้าภาพสามารถร่วมถวายกุฏิกรรมฐานเเด่คณะสงฆ์ได้ตามกำหนดเวลางานต่อไป )))


จุดมุ่งหมายในการสร้าง

๑.เพื่อบังเเดดบังฝน (สำหรับพระที่จะเข้ารับการอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ทุก3เดือน)
๒.เพื่อเป็นสถานที่พักสำหรับพระภิกษุที่จะเข้าปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการต่างๆ
๓.เพื่อเป็นสถานที่ในการบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างเเบบวิวเวก(สำหรับนาคที่จะเข้าอุปสมบทหมู่)
๔.เพื่อเป็นกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับการอบรมภาวนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
๕.เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุนักปฏิบัติกรรมฐาน ในช่วงฤดูฝน..อันจำเป็นต้องพักอาศัยในที่มุมบังมิดชิด


เพื่อป้องกันฝนเเละอัตรายจากสัตว์ ต่างๆ

(((การให้ที่อยู่อาศัย...ได้ชื่อว่าได้บุญมาก...เพราะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง....เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย..ย่อมมีการสร้างบุญ...การทำความดี...เเละจะมีการปฏิบัติธรรม..รักษาศีล...เขริญสมาธิ..เเละเจริญปัญญาภาวนา...เเละการให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ่อเกิดของบุญทุกประกาศ......)))


(( สามารถร่วมบุญได้ดังนี้ ))

๑.เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิกรรมฐานปิดวาจา ๑ หลัง

-ถวายกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระนวกะ จำนวน 4 หลัง ...อาคารเเบบทรงไทย
* จองเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ 1 หลัง ๕๐,๐๐๐ บาท

* ถ้าร่วมอุปถัมภ์สมทบการก่อสร้าง ๒๕,๐๐๐ บาท / (รับ ๒ ท่านเจ้าภาพ ต่อหลัง)

(ติดชื่อเจ้าภาพที่กุฏิกรมฐาน (พระนวกะ) เป็นมงคลเกียรติยศประจำตระกูล)


-ถวายกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระเถระ,พระอาจารย์ จำนวน ๕ หลัง...อาคารเเบบทรงไทย
(มีเเบบปูน เเละเเบบไม้สัก)

* ถ้าจองเป็นเจ้าภาพสร้างเเบบปูน หลังล่ะ 85,๐๐๐ บาท /
หรือ กุฏิไม้สักทั้งหลัง สร้างถวายหลังล่ะ18๐,๐๐๐ บาท
เเละเเบบทรงไทย ปูน สร้าง 10 หลัง อุปถัมภ์หลังล่ะ 250,000 บาท(ติดชื่อเจ้าภาพที่กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระเถระ เป็นมงคลเกียรติยศประจำตระกูล)


๒.เป็นเจ้าภาพ จอง 1 กอทุน สร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)

๓.เป็นเจ้าภาพ(ร่วม) สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน (ตามกำลัง)

๔.สามารถเเนะนำหมู่คณะ เพื่อรวบรวมปัจจุย ถวายเป็นกองผ้าป่า เพื่อสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)ได้
เพื่อจะได้เเนะนำให้คนที่เรารักได้มีส่วนร่วมในบุญ (ได้อานิสงส์มาก) ..ในครั้งนี้
(( ระยะการดำเนินการสร้าง ))

ดำเนินการถวายหลังเสร็จการสร้างเเละจะเเจ้งคณะศรัทธาอีกครั้ง
เพื่อนัดถวายกุฎิกรรมฐานเพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนา.ให้เหล่าพระภิกษุที่เดินทางมาบำเพ็ญสมณะธรรมตลอดปี ต่อไป
(((ทุกรายชื่อคณะเจ้าภาพจะติดเป็นชื่อกุฏิกรรมฐาน..เพื่อเป็นเกียรติยศวงศ์ตระกูล ที่กุฏิ)))

...ขอความเจริญรุ่งเรื่องจงบังเกิดมีเเด่ผู้ประสงค์เเละเห็นความสำคัญในการสร้างศีลธรรม,
สร้างธรรมะเเด่สาธุชนชาวพุทธ..ขออานุภาพเเห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาจงปกปักษ์รักษาคุ้มครอง อำนวยอวยชัยให้สำเร็จในหน้าที่การงาน..เเด่ผู้ร่วมบุญเเละ ร่วมเเนะนำข่าวสารบุญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายในการสร้างกุฏิที่พักพระกรรมฐาน เเด่พระภิกษุสงฆ์นักปฏิบัติ..ต่อไป(( ดูกิจกรรมการอบรมภาวนาพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่นต่างๆได้ กดที่ลิงค์ ))

เฟ็สบุ๊ค ศูนย์พุทธบริษัทสากล
(( สามารถโทรจอง.ไว้ก่อนเพื่อเป็นเจ้าภาพก่อนได้(ก่อนเต็ม) ))

ติดต่อเจ้าหน้าที่..สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
โทร. 09-30375441
ไลน์ dhamma2559
เฟ็สดูกิจกรรมของศูนย์ ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล


[url]
[url]
[url]
[url]
e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com[/url[/url[/url[/url
]]]]


(รับชมภาพการดำเนินงานการสร้างกุฏิได้)
หรือที่ http://www.dhammadee.com(( ดำเนินโครงการสร้างหมู่กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) ))

โดย..มูลนิธิพิจิตรกตัญญู, ชมรมพุทธบุตรบารมี,
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" จ.พิจิตร
เเละสาธุชนทั่วไป จิตอาสา
// อานิสงส์ของการสร้างกุฏิกรรมฐาน, วิหาร กล่าวในพระไตรปิฏก //

ในกาลครั้งหนึ่งนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ ณ ลัฎฐิวันสวนตาลหนุ่ม พระองค์เที่ยวโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้มรรค 4 ผล 4 ในครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารได้ครองราชสมบัติที่กรุงราชคฤห์ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แล้วก่อสร้างกุฎีวิหารในพระราชอุทยานเวฬุวันสวนป่าไม้ไผ่ให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนา ถวายแก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ 500 รูป พร้อมกับถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เส็รจภัตตากิจเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่า
"ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายมีใจศรัทธา ปสันนาการ เลื่อมใสการก่อสร้างกุฎีวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้น จะได้ผลานิสงส์เป็นประการใด ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้าพุทธเจ้าพร้อมบริษัททั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า" องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่า
"ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย แล้วก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่ถวายเป็นทาน จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มากเป็นเอนกประการนับได้ถึง 40 กัลป์" พระองค์ทรงนำอดีตนิทานมาเทศนาต่อไปว่า
ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว พระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติบังเกิดในโลกยังศูนย์เหล่าอยู่สิ้นกาลช้านาน ในระหว่างนั้นพระปัจเจกโพธิเจ้าทั้งหลายก็ได้บังเกิดตรัสรู้ในโลกนี้ เมื่อพระปัจเจกโพธิเจ้าก็อาศัยในป่าหิมพานต์ อยู่มาวันหนึ่งมีความปรารถนาเพื่อจะมาใกล้หมู่บ้านอันเป็นว่านแคว้นกาสิกราชมาอาศัยอยู่ในรายป่าแห่งหนึ่งแถบใกล้บ้านนั้น มีนายช้างคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ไปป่ากับลูกชายของตนเพื่อจะตัดไม้มาขายกินเลี้ยงชีพตามเคย ก็แลเห็นพระปัจเจกโพธิเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ พ่อลูกสองคนก็เข้าไปใกล้น้อมกายถวายนมัสการแล้วทูลถามว่า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะไปไหน จึงมาอยู่ในสถานที่นี้"
พระปัจเจกโพธิ จึงตอบว่า "ดูกรอาวุโส บัดนี้จวนจะเข้าพรรษา"
นายช่างก็อาราธนาให้อยู่จำพรรษาในที่นี้พระปัจเจกโพธิทรงรับด้วยการดุษณียภาพสองคนพ่อลูกก็ดีใจ จึงขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปสู่เรือน ถวายบิณฑบาตทานแก่พระปัจเจกโพธิสองคนพ่อลูกก็เที่ยวตัดไม้แก่นมาทำสร้างกุฎิวิหารที่ริมสระโบกขรณีใหญ่และทำที่จงกรมเสร็จแล้ว จึงได้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่ให้เป็นสุขเถิดพระเจ้าข้า ครั้นพระปัจเจกโพธิได้รับนิมนต์แล้ว สองคนพ่อลูกตั้งปฎิธานความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ยากไร้เข็ญใจ และขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองนี้ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ประเสริฐองค์หนึ่งเถิด พระปัจเจกโพธิก็รับอนุโมทนาซึ่งบุญ
นายช่างสองคนพ่อลูกอยู่จนสิ้นอายุขัยแล้ว ก็ทำกาลกริยาตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองเป็นที่รองรับและเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวารเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์สิ้นกาลช้านาน ครั้นเมื่อจุติจากสวรรค์นั้นแล้วก็ไปบังเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุโรธิบรมกษัตริย์ในเมืองมิถิลามหานคร ทรงพระนามว่ามหาปนาทกุมาร ครั้นเจริญวัยขึ้นจึงได้เสวยราชสมบัติเป็นพระยาจักรพรรดิราช ด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างกุฎีวิหารถวายเป็นทานแก่พระปัจเจกโพธิ ครั้นตายจากชาติเป็นพระยามหาปนาทแล้ว ก็เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แล้วก็มาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ 80 โกฎิ อยู่ในภัททิยนครชื่อว่า "ภัททชิ" ก็ได้ปราสาท 3 หลังอยู่ใน 3 ฤดู รั้นเจริญวัยได้บวชในศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของตถาคตดังนี้แล ส่วนเทพบุตรองค์พ่อนั้น ยังเสวยทิพย์สมบัติอยุ่ในวรรค์ช้านานจนถึงศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย์ลงมาตรัส สัพพัญญู เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมนุษย์โลก ได้จุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีสมเด็จพระเจ้ากรุงเกตุมวดี ทรงพระนามว่าสังขกุมาร ครั้นเจริญวัยแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสังขจักรบรมกษัตริย์ มีทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวาร พระองค์จึงได้สละราชสมบัติบ้านเมืองออกไปบรรพชา ในสำนักพระศรีอริยเมตไตรย์กับทั้งบริวาร 1 โกฎิ ก็ได้ถึงอรหันต์ ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา ทรงพระนามอโสกเถระ
ก็ด้วยอานิสงส์ได้สร้างกุฎีให้เป็นทานนั้นแล อันเป็นบุญให้ถึงความสุข 3 ประการ คือ
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

........................................
ตลอดถึงยังมีส่วนในบุญที่พระกรรมฐานท่านได้ใช้สวยอันเกิดประโยชน์การสร้างพักอาศัยในกุฏิกรรมฐานเพื่อบำเพ็บบารมีธรรม..อีกทั้งยังเป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการเข้าถึงธรรมะไม่มากก็น้อยในการบำเพ็ญสมณะธรรม..ของพระกรรมฐานที่ได้ใช้พักพึงในกุฏิ....ของผู้อุปถัมภ์สร้างกุฏิกรรมฐานครั้งนี้


ขออานุภาพเเห่งความตั้งใจทำความดีจงดลบัลดารให้ทุกท่าจงโชคดีไดเกุศลผลบุญจากการร่วมบุญกันทุกท่านเทอญ

DT012060  ตะวันธรรม : DT012060, 
 1 มิ.ย. 2558 เวลา 09:22 น.
 


*** ตัวอย่าง..ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระธุดงค์กรรมฐาน..***


ซึ่งจะดำเนินการสร้าง เหลือ จำนวน ๕ หลัง (จาก 10หลัง)

1.กุฏิพระนวกะ 10 หลัง (เหลือ 4 หลังสุดท้าย) หลังล่ะ 50,000 บาท
2.กุฏิพระเถระ 5 หลัง (เหลือ 4 หลัง) หลังล่ะ85,000 บาท / สร้างด้วยไม้ 150,000 บาท
3.กุฏิพระเถระ พระอาจารย์ เเบบปูน (ทรงไทย 10 หลัง) หลังล่ะ 250,000 บาท (ตามรูป)

ในพื้นที่จำนวน 10 ไร่
ใน ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ร่วมบุญด้วยการอุปถัมภ์สร้าง 1 หลังหรือมากกว่าได้
..เพื่อจะได้เเล้วเสร็จเเละได้ใช้งานต่อไป
ซึ่ง ทางสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา..ยังขาดเเคลนหมู่กุฏิกรรมฐาน..เพื่อเป็นสถานที่จำพรรษาอยู่.ในขณะนี้
ติดต่อร่วมอุปถัมภ์สร้างได้..โทร 09-30375441


((พิเศษ.ทุกกุฏิกรรมฐานจะตั้งชื่อ..ผู้ร่วมอุปถัมภ์เป็นชื่อกูฏฺเพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล.))

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 1  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 2  


รูปกุฏิกรรมฐาน หลังเดิม ซึ่งใช้ในการบำเพ็ญภาวนา ของพระกรรมฐาน
ซึ่งเกิดการชำรุด เเละไม่เเข็งเเรง จึงดำริพัฒนาสร้างหลังใหม่ซึ่งมีความมั่นคง เเข็งเเรง
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระภิกษุ ต่อไป

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 3  


บริเวณที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง หมู่ กุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน ๑๐ หลัง

-------ขาดเจ้าภาพอุปถัมภ์ กุฏิพระนวกะ อีก 4 หลัง / พระเถระ ครูบาอาจารย์ 3 หลัง สุดท้าย------

(กุฏิกรรมฐานทุกหลังจะตั้งชื่อตามสกุลของเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูลของคณะเจ้าภาพต่อไป)

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 4  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 5  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 6  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 7  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 8  


**เชิญร่วมเป็นหนึ่งในบุญสร้างที่พักอาศัยสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานจำนวน 1 หลัง หรือมากกว่า.. **


(( อันจะได้มีส่วนในบุญจากพระธุดงค์กรรมฐาน ที่เข้ามาพักอาศัยบำเพ็ญเพียรภาวนา ตลอดต่อไป ))


...เพื่อประโยชน์ในการเผยเเผ่พระศาสนา เเละทำนุบำรุงพระศาสนาให้เข้าสู่สังคมไทย..
เพื่อความมั่นคงในพระธรรมเเละวินัยของพระพุทธศาสนาต่อไป..

เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัย ของพระภิกษุสงฆ์ ที่มาจากทิศทั้ง 4 ซึ่งจะมาพักอาศัยปฏิบัติธรรม ถือธุดงค์กรรมฐาน เป็นที่มุงบัง เเดด,ลม,ฝน,เเมลง,ยุง เเละเพื่อเป้นสถานที่บำเพ็ญเพียรเพื่อเเสวงหาความสงบของจิต อันเป็นสถานที่เหมาะเเก่การเข้าถึงธรรม เเละเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์ในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมต่อไป...

((อนุญาติให้เเนะนำผู้ที่เรารัก เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในบุญจากการสร้างที่พักอาศัย ครั้งนี้ได้))****การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง เพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลัก 1 ใน ปัจจัย 4 จึงเป็นบุญที่ได้มาก เเละอานิสงส์มาก ยิ่งสร้างถวายผู้มีศีลได้ใช้อาศัย เมื่อมีที่อาศัย ย่อมมีที่ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำความดี บำเพ็ญสมณะธรรม ด้วยตามมา ดังนั้นจึงชื่อว่า การให้ที่อยู่อาศัยจึงชื่อว่าให้ทุกอย่าง ตามมา***


ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 9  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 10  


เหตุปัจจัยในการสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อการบำเพ็ญภาวนา...จะส่งผลบุญให้เราได้บารมีธรรม..
จากผู้บำเพ็ญเพียร ภาวนา เจริญสติไปด้วย


((เหตุที่ได้บุญอานิสงส์มาก))


ผู้ที่ได้สร้างที่อยู่อาศัยถวายไว้ให้เเก่สงฆ์ คือพระภิกษุที่เดินทางผ่านมาพักอาศัยจากทิศทั้ง ๔
(โดยไม่เจาะจงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ถือว่าได้อานิสส์มาก) เพราะ

1.ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย หลักของชีวิต เมื่อสร้างสิ่งที่สำคัญในชีวิต ย่อมได้อานิสงส์มาก
2. กุฏินี้ ยังสร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม ย่อมได้อานิสงส์มากขึ้นอีก
3. สร้างกุฏิกรรมฐาน ถวายไว้เเก่สงฆ์คือไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด (ย่อมได้อานิสงส์มากด้วย)
4. การสร้างที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง ได้บุญทุกอย่าง เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย พระสงฆ์ย่อมให้ทานได้ ย่อมรักษาศีลได้ดี ย่อมได้ภาวนา นั่นคือเมื่อมีที่อยู่อาศัยย่อมได้อานิสงส์มากมาย เป็นต้น

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 11  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 12  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 13  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 14  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 15  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 16  


((.....กุฏิกรรมฐาน ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง...ในปัจจุบัน.......))

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน เเละเพื่อให้เป็นกุฏิกรรมฐานปฏิบัติธรรม(ปิดวาจา)
.

*----อนุญาติให้ท่านสาธุชนได้ร่วมเเนะนำบอกบุญ...เเก่สาธุชนผู้ที่เรารัก..
ให้มีโอกาสได้สร้างบุญจากการสร้างวิหารทาน.
..อุปถัมภ์สร้างที่พักอาศัย...เพื่อเป็นเหตุปัจจัยในการเก็บสั่งสมบุญจากที่อยู่อาศัยต่อไป..*สามารถเป็นเจ้าภาพบุญสำหรับตัวเรา...เเละสำหรับวงศ์ตระกูลของเราได้...เพื่อเป็นศิริมงคล
อันจะเป็นมหาบุญต้อนรับปีใหม่นี้ ติดต่ออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพได้...((((สามารถจอง เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) ได้จำนวน จำนวน 5 หลัง สุดท้าย )))


-ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพ.....ติดชื่อเจ้าภาพ......ประจำตระกูลด้านหน้ากุฏิกรรมฐานปิดวาจา-
(((..การให้ที่อยู่อาศัย...ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง..เพราะเมื่อเราได้สร้างที่อยู่เเล้ว..ย่อมมีคนอยู่บำเพ็ญบุญ..
.ย่อมมีการทำความดี..ย่อมมีการรักษาศีล...การเจริญภาวนา...การเข้าถึงธรรม...ดังนั้นเพราะเหตุของการสร้างที่อยู่อาศัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ได้ทุกอย่าง....)))

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 17  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 18  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 19  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 20  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 21  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 22  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 23  


ตัวอย่างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) สร้างถวายพระเถระ (พระอาจารย์-ครูบาอาจารย์) รับเจ้าภาพจำนวน 3 หลัง
จองเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูบาอาจารย์ ที่สอนธรรม รับ 3 หลัง
สอบถาม 087-0078607,09-30375441

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 24  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 25  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 26  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 27  


----ติดรายชื่อเจ้าภาพจองเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์สร้างถวาย กุฏิกรรมฐาน 1 หลัง ที่ด้านหน้ากุฏิ ------

เพื่อเป็นศิริมงคลเเก่ชีวิต เเละครอบครัว เพื่อความมั่นคงถาวรในหน้าที่การงาน เเละอาชีพ ต่อไป
** เป็นบุญกุศล ส่งให้คณะเจ้าภาพตลอดการใช้งาน ตลอดไป **

การสร้างที่อยู่อาศัย ชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่าง เพราะเมื่อมีการอยู่อาศัยก็จะมีการทำความดี สั่งสมบารมี ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เเละอื่นๆมากมาย จึงชื่อว่า การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้นเหตุของบุญมากมาย อีกทั้ง ที่อยู่อาสัยเป็นปัยจัยหลักของชีวิต เรา เพราะเหตุนี้การสร้าง สิ่งที่สำคัญของชีวิตจึงได้รับอานิสงส์มาก**

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 28  
  ความคิดเห็นที่ 29  
  ความคิดเห็นที่ 30  


*** ตัวอย่าง..ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระธุดงค์กรรมฐาน..***


ซึ่งจะดำเนินการสร้าง เหลือ จำนวน ๕ หลัง (จาก 10หลัง)

1.กุฏิพระนวกะ 10 หลัง (เหลือ 4 หลังสุดท้าย) หลังล่ะ 50,000 บาท
2.กุฏิพระเถระ 5 หลัง (เหลือ 4 หลัง) หลังล่ะ85,000 บาท / สร้างด้วยไม้ 150,000 บาท
3.กุฏิพระเถระ พระอาจารย์ เเบบปูน (ทรงไทย 10 หลัง) หลังล่ะ 250,000 บาท (ตามรูป)

ในพื้นที่จำนวน 10 ไร่
ใน ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ร่วมบุญด้วยการอุปถัมภ์สร้าง 1 หลังหรือมากกว่าได้
..เพื่อจะได้เเล้วเสร็จเเละได้ใช้งานต่อไป
ซึ่ง ทางสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา..ยังขาดเเคลนหมู่กุฏิกรรมฐาน..เพื่อเป็นสถานที่จำพรรษาอยู่.ในขณะนี้
ติดต่อร่วมอุปถัมภ์สร้างได้..โทร 09-30375441


((พิเศษ.ทุกกุฏิกรรมฐานจะตั้งชื่อ..ผู้ร่วมอุปถัมภ์เป็นชื่อกูฏฺเพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล.))

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 31  


(( จุดมุ่งหมายในการสร้าง ))

๑.เพื่อบังเเดดบังฝน (สำหรับพระที่จะเข้ารับการอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ทุก3เดือน)
๒.เพื่อเป็นสถานที่พักสำหรับพระภิกษุที่จะเข้าปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการต่างๆ
๓.เพื่อเป็นสถานที่ในการบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างเเบบวิวเวก(สำหรับนาคที่จะเข้าอุปสมบทหมู่)
๔.เพื่อเป็นกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับการอบรมภาวนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
๕.เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุนักปฏิบัติกรรมฐาน ในช่วงฤดูฝน..อันจำเป็นต้องพักอาศัยในที่มุมบังมิดชิด
เพื่อป้องกันฝนเเละอัตรายจากสัตว์ ต่างๆ

(((การให้ที่อยู่อาศัย...ได้ชื่อว่าได้บุญมาก...เพราะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง....เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย..ย่อมมีการสร้างบุญ...การทำความดี...เเละจะมีการปฏิบัติธรรม..รักษาศีล...เขริญสมาธิ..เเละเจริญปัญญาภาวนา...เเละการให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ่อเกิดของบุญทุกประกาศ......)))


ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 32  


(( สามารถโทรจอง.ไว้ก่อนเพื่อเป็นเจ้าภาพก่อนได้(ก่อนเต็ม) ))

ติดต่อเจ้าหน้าที่..สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
โทร. 09-30375441
ไลน์ dhamma2559
เฟ็สดูกิจกรรมของศูนย์ ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 33  


......ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วม สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง

เพื่อให้เเล้วเสร็จ เเละป็นประโยชน์ในการใช้งานบำเพ็ญภาวนา ตลอดปี 2560 ต่อไป
ซึ่งจะมีนาคที่ร่วมอุปสมบทหมู่เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมภาวนาถือ "ธุดงค์กรรมฐาน" ตลอดปี ปีล่ะ 5 รุ่น
คือ1.รุ่นวันมาฆบูชา ,2.รุ่นวันวิสาขบูฃา, 3.รุ่นวันอาสาฬหบูชา , 4.รุ่นวันปิยมหาราช ,5.รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 34  


อานิสงส์การสร้างกุฏิ กรรมฐาน)) เช่น

1.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ค่อยเดือนร้อน
2.ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ไม่ค่อยมีอุปสรรค
3.ไม่ขาดเเคลนที่พักอาศัยในอนาคต
4.การให้ที่อยู่ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง เพราะเมื่อมีที่อยู่ก็จะมี การทำดีต่างๆตามมาอีก
เช่น การสวดมนต์-การเดินจงกรม-การนั่งสมาธิ เป็นต้น
5.การสร้างกุฏิถือว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อมีที่พัก พระภิกษุ-สามเณรก็ได้พักอาศัย ได้รักษาวัด ได้ศึกษาธรรม
6.ได้บุญมาก เพรา่ะที่อยู่เป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ เมื่อถวายกุฏิก็ได้ถวายสิ่งสำคัญของพระ
7.ถ้าอุทิศให้ผู้ล่วงลับย่อมได้มีบุญ เเละได้ที่อยู่อาศัย เพราะสร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น กินข้าวย่อมได้ข้าว เป็นต้น

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 35  


ติดชื่อเจ้าภาพ อุปถัมภ์ สร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 5 หลัง ))
เป็นศิริมงคลเเเก่ชีวิต วงศ์ตะกูล เเละสามารถอุทิศบุญกุศลนี้เเก่ผู้ที่ล่วงลับไปเเล้วได้

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 36  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 37  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 38  


*** กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระนวกะ //หลังล่ะ 50,00 ขาดเจ้าภาพอีก 4 หลังสุดท้าย //
สามารถจองอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพได้ ใช้งานตลอดปี เพื่อรองรับพระกรรมฐาน ที่มาบวชอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ตลอดปี
สอบถาม .09-30375441 ไลน์ dhamma2559

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 39  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 40  


กุฏิรับรองพระเถระ ,พระอาจารย์
จำนวน 10 หลัง รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ดังนี้
1.เจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นเเบบไม้ทั้งหลัง อุปถัมภ์ หลังล่ะ 180,000 บาท(ติดชื่อเจ้าภาพ)
2.เจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นเเบบปูน จั๋วทรงไทย มั่นคงถาวร หลังล่ะ 250,000 บาท

สอบถาม 09-30375441 ไลน์ dhamma2559

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 41  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 42  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 43  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 44  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 45  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 46  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 47  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 48  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 49  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 50  


** อนุญาติเเนะนำบุญนี้ได้เเก่ผู่ที่เรารักเพื่อจะได้มีส่วนในบุญ สร้างกุฏิครั้งนี้ด้วย **
การบอกบุญจะได้อานิสงส์ คือบริวาร จะได้มีเพื่อนดีดี ญาติดีดี คนดีดี
ช่วยเหลือยามเราลำบากหรือต้องการการช่วยเหลือ เช่นกับมหาอุบาสิกา นางวิสาขาที่บอกคนทำบุญ

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 51  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 52  


ขอโมทนาทุกท่านที่จะช่วยบอกบุญเเละสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ ในการสร้างกุฏิกรรมฐานในที่นี้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนันสนุนการเผยเเผ่ธรรมได้ต่อไป สาธุ
ขอบุญจงรักษา เทวดาจงปกปักษ์คุ้มครองป้องภัยนานา

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 53  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย