ภาพอัฐิของพระอาจารย์หมอบัณฑิต สุปัณฑิโตที่ได้แปรสภาพเป็นพระธาตุหลังเผาสรีระของท่าน



ขอน้อมกราบ พระอาจารย์หมอบัณฑิต สุปัณฑิโต เหนือเศียรเกล้า

6 มีนาคม 2558

ที่มาของภาพ เพจธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
https://www.facebook.com/ThammaLuangpuMunPage


สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://www.facebook.com/ThammaLuangpuMunPage


ที่มา : เพจธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

DT014762

Mettatham

 เปิดอ่านหน้านี้  7963 


  แสดงความคิดเห็น



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย