กำหนดการทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประจำปี พุทธศักราช 2556

กำหนดการทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประจำปี พุทธศักราช 2556

๑. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร หลวงปู่แบน ธนากโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ก่อนฉันจังหัน

๒. สำนักสงฆ์บ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย ยโสธร หลวงปู่แสง ญาณวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๓. วัดป่าดงใหญ่ ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังจังหัน

๔. วัดป่าอนุตตรธรรม บ้านทุ่งพนมวัน ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นวัดสายหลวงปู่วัน อุตฺตโม
พระอาจารย์วรัญญู จกฺกวโร เจ้าอาวาส ทอดกฐิน ว้นอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕. วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๖. วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร วัดหลวงปู่จันทา ถาวโร / พระอาจารย์เสถียร กนฺตสีโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๗. วัดถ้ำบูชา(ภูวัว) บ.ดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา บึงกาฬ หลวงปู่ทองคำ กาญฺจนวณฺโณ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๘. วัดสนามพราหมณ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี หลวงปู่เอื้อม ชุตินฺธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น.

๙. วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วัดหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต / พระอาจารย์มหามานพ จาครโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น.

๑๐. วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม ลพบุรี หลวงปู่สรวง วรสุทฺโธ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.

๑๑. วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน
สามารถโอนปัจจัยเข้ามาบัญชี พระสมเกียรติ ชิตมาโร
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-1-76830-8

๑๒. วัดโตนด ต.บางยี่โร่ อ.หลังสวน ชุมพร วัดหลวงปู่มหาผิน สุมโน
ทอดกฐินวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เริ่ม 07.00 น. เป็นต้นไป

๑๓. วัดถ้ำพระ-ภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ หลวงพ่อเสถียร คุณวโร
ทอดกฐินวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๔. วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร / หลวงปู่แปลง สุนธโร
ทอดกฐินวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) หลังฉันจังหัน

๑๕. วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน /พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.

๑๖. วัดป่านาคูณ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ อุดรธานี หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๗. วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ อุดรธานี หลวงปู่เพียร วิริโย
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน(รอคณะเจ้าภาพเสร็จจากกฐินวัดป่านาคูณ)

๑๘. วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร หลวงปู่อว้าน เขมโก
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๙. วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี วัดหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล/พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๐. วัดป่าปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เมตตามาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๑. วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร วัดหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก/หลวงปู่ประสาร สุมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๒. วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๓. วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ วัดหลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ หลวงตาแยง สุขกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๔. ที่พักสงฆ์ประชาคมบ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม มหาสารคาม (บ้านเกิดหลวงปู่ศรี มหาวีโร)
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๕. วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย หลวงปู่คำดี ปภาโส / หลวงปู่เผย วิริโย
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๖. วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี พระอาจารย์คำสด อรุโณ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๗. วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม/หลวงพ่อดาด สิริปญฺโญ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๘. วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ วัดหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ / พระอาจารย์ประเสริฐ ขนฺติโก
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.

๒๙. วัดเขาล้อม(วัดควนจง) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา หลวงปู่มหาจิต จิตฺตวโร-ประธานสงฆ์
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๓๐. วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรั พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
วันเสาร์ที่ 26-27 ตุลาคม 2556

๓๑. วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี วัดหลวงพ่อคูณ สุเมโธ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 12.00 น.

๓๒.วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.

๓๓. วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (หลวงปู่ท่อน)
กฐิน 26-27 ตุลาคม 2556

๓๔. วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหันท่านที่มีจิตศรัทธา สามารร่วมบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราษฎร์เกษมอุทิศ พิจิตร ชื่อ พระครูสันติวรญาณ(พระอ่ำ ธมฺมกาโม)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 349-0-04521-1

๓๕. วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี วัดหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล/พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน ท่านที่มีจิตศรัทธา สามารร่วมบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ธกส. สาขา ไชยวานชื่อ วัดป่าสันติกาวาสเลขที่ 019-592-9602-98

๓๖. วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี หลวงปู่ลี กุสลธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน(จากประสบการณ์ ทอดประมาณ 07.30 น.)

๓๗. วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(ภูสังโฆ) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 09.30 น.

๓๘. วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๓๙. วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ เลย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2554 หลังฉันจังหัน

๔๐. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม บ.ห้วยหิน ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๑. วัดป่าโป่งกระทิง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา ราชบุรี หลวงพ่อมงคล สิริมงฺคโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๒. วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ พระอาจารย์จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๓. วัดถ้ำเป็ด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร หลวงพ่อก้าน จิตฺตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๔. วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๕. วัดป่าศิลาอาสน์ บ.หนองหิน ต.หนองหิน อ.เมือง ยโสธร วัดหลวงปู่กูด รกฺขิตสีโล / พระอาจารย์สุรินทร์ กุสลจิตฺโต
(กฐินสร้างเจดีย์บูรพาจารย์)ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๖. วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๗. วัดปริตตบรรพต ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย พระอาจารย์ทองหนัก สงฺกิจฺโจ / หลวงปู่สังข์ ฐานิสฺสโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๘. วัดป่าศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนฺโน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๙. วัดป่าพรหมวิหาร ต.โนนเมือง อ.โนนสัง หนองบัวลำภู หลวงปู่สาย เขมธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕๐. วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕๑. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ/พระอาจารย์แจ๋ว ธมฺมธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ช่วงเช้า

๕๒. วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ วัดหลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต/พระอาจารย์มหาศรีนวล วิมโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.

๕๓. วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสงฺวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.

๕๔. วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง ระยอง พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโณ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.

๕๕. วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรั พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.

๕๖. วัดราชายตนบรรพต(เขาต้นเกด) ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๕๗. วัดป่าเชิงเลน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๗ ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระอาจารย์ภัลลพ อภิปาโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.


๕๘. วัดป่าหนองแซง (ราษฎรสงเคราะห์) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ / หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๕๙. วัดป่ามัชฌิมาวาส ต.ลำพาน อ.เมือง กาฬสินธุ์ หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.19 น.

๖๐. วัดประชาสนธิ(วัดน้ำตกห้วยยาง) ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ หลวงปู่สุพรรณ ปญฺญาวุโฒ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น.


ที่มา : facebook.com เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน-สายท่านพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต

DT014762

Mettatham

 เปิดอ่านหน้านี้  6157 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย