ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ช้างไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้า

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย