ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระโมคคัลลานะถูกประทุษร้าย

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย