ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระประยูรญาติเจริญรอยตามพระยุคลบาท

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย