ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระประยูรญาติเจริญรอยตามพระยุคลบาท

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย