ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระประยูรญาติเจริญรอยตามพระยุคลบาท

...




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย