ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย