ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย