ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ

...Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย