ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย