ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย