ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงแสดงพระปฐมเทศนา

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย