ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จประพาสพระราชอุทยาน

...
• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป

• เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา

• 151(16/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ลิงโลภมาก (กฬายมุฏฐิชาดก)

• สรุปเรื่องธรรมทาน


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย