ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เจ้าชายทรงอภิเษกสมรส

...
• "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

• คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์

• "วัวธนู" เลี้ยงไม่ดี ขวิดเจ้าของ

• หนูกัดผ้า (มงคลชาดก)

• วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร (วัดอัมพวา)


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย