หัวใจ เป็นมงคลที่สำคัญที่สุด


<
"หัวใจ" เป็นมงคลที่สำคัญที่สุด
ถ้าหัวใจ ไม่เป็นมงคลเสียแล้ว
มีวัตถุมงคล มากมายเพียงใด
ก็ไม่มีความหมาย

ไปที่ไหน ก็อย่าลืมพุทโธภายใน "ใจ"
ให้ "พุทโธๆ" เสมอไป จะสงบร่มเย็น
เป็นสุขอยู่กับตัว ตลอดกาลสถานที่

(พระธรรมคำสอน...หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)   


ที่มา : Facebook Lotus Postman


 6,481 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย