"คติธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
"คติธรรม"

" .. โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตนเอง
เมตตาคนอื่น เหมือนอาบน้ำให้ตนเอง

อย่าระแวงคนอื่น ยิ่งกว่าระแวงตนเอง
เวลา ไม่พอกับความต้องการ

ที่พักสุดท้ายของชีวิต คือป่าช้า .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย

   

6,554


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย