"ภาวนา คือวิธีอ่านตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   26 ม.ค. 2560

 "ภาวนา คือวิธีอ่านตัวเอง"

" .. "การภาวนา คือวิธีการอ่านตัวเรา ให้รู้ความผิด ถูก ชั่ว ดี" ได้อย่างถูกต้องยิ่งกว่าผู้อื่นจะมาคอยชี้แจ้งความบกพร่องของเรา ให้เราทราบเสียอีก ในขณะเดียวกัน "ก็เป็นวิธีกำจัดหรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมาและปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วย"

การไม่หัดอ่านตัวเองทำให้เกิดเรื่องยุ่งบ่อย ๆ "การภาวนานี้แล เป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุขโดยถูกต้องอย่างแท้จริง" และเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในทางที่ผิด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2132 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย