ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

 pmprasert2520     7 ต.ค. 2559

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
ทอดถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดงาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และรับประทานอาหารฟรีตลอดงาน
เวลา ๐๙.๒๙ น. – แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ และประกอบพิธีทอดกฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)
พระครูสมุห์บัณลือศักดิ์ ปิยสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)
พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
คณะสงฆ์วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสุวรรณ แจ่มกระจ่าง ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสมยศ จันทร์แก้ว กรรมการฝ่ายร้านค้า
ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยสมาชิก อ.บ.ต.
คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 524-2-11080-5
ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล
เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposits) สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์


3,795


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย