++++ผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินและอาคารถวายวัดธรรมปทีปประเทศสก๊อตแลนด์++++

 เอวัง     9 มิ.ย. 2554

1.ชมรมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ประเทศอังกฤษ(Thai Student Society University of Sunderland)
2.กลุ่มศิษย์เก่าในประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาทั้งในประเทศไทย อังกฤษและสก๊อตแลนด์
3.โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อทำการซื้อที่ดินและอาคารวัดธรรมปทีปกรุงเอดินเบอระประเทศสก๊อตแลนด์ผ้าป่าจะนำไปทอดถวายในเดือนสิงหาคม 2554

วัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ เป็นวัดไทยวัดแรกและวัดเดียวในสก๊อตแลนด์ในขณะนี้
ในปัจจุบันวัดเป็นเพียงอาคาร 1 หลัง ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ห้องปฏิบัติธรรมขนาดเล็ก ไม่เพียงพอในการรองรับสาธุชนในประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อมีการจัดงานสำคัญทางพุทธศาสนาและตามประเพณีไทย ทางวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อเช่าสถานที่จัดงาน ซึ่งความไม่มีความสะดวกและอยู่ไกลจากวัด


หลักการและเหตุผล

วัดธรรมปทีปประเทศสก๊อตแลนด์เป็นสาขาของวัดพุทธปทีปกรุงลอนดอนเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๕(2002)พระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปได้มีดำริที่จะขยายสาขาวัดออกไปยังจุดต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจึงได้ชักชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นที่ประเทศสก๊อตแลนด์เพราะเห็นว่ายังไม่มีวัดไทยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ติดต่อกับสมาคมไทย-สก๊อตทิสที่ได้รวมตัวกันเพื่อหาที่อยู่ให้พระสงฆ์เป็นเบื้องต้นปัจจุบันวัดตั้งอยู่ที่199 Stateford Road, Stateford, Edinburgh, EH14 1LAซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกและวัดเดียวในประเทศสก๊อตแลนด์ในขณะนี้อย่างไรก็ตามอาคารปัจจุบันมีความคับแคบไม่สามารถรองรับสาธุชนได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้นทางวัดจึงมีดำริจะย้ายไปณสถานที่แห่งใหม่ที่มีขนาดเหมาะสมมีความสะดวกและความมั่นคง ดังนี้

๑. ห้องโถงทำศาสนพิธีและสวดมนต์ทำวัตรทำกิจวัตรของพระสงฆ์
๒. ห้องพักสำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ประจำและสำหรับพระอาคันตุกะ
๓. ห้องปฏิบัติสมาธิและเจริญวิปัสสนากรรมฐานจุได้50คน
๔. ห้องสุขาและห้องน้ำ4ห้องและมีห้องสำนักงาน
๕. สนามหญ้าสำหรับจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
๖. ที่พักชั่วคราวสำหรับนักศึกษาและผู้ที่เดินทางไปในสก๊อตแลนด์
๗. ห้องสมุดและห้องสอนภาษาไทย-วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็ก

ด้วยเหตุนี้ทางชมรมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ประเทศอังกฤษกลุ่มศิษย์เก่าในประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาจึงร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อทำการซื้อที่ดินและอาคารวัดธรรมปทีปกรุงเอดินเบอระประเทศสก๊อตแลนด์ผ้าป่าจะนำไปทอดถวายในเดือนสิงหาคม 2554


ร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชีนางสาวอมรรัตน์ กอกุลจันทร์ (ซึ่งเป็นตัวแทนศิษย์เก่านักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ในประเทศไทยและเป็นผู้ประสานงานโครงการ)
เลขบัญชี 095-272137-0 สาขาบางโคล่
บัญชีนี้เปิดมาเพื่อการทอดผ้าป่านี้โดยเฉพาะและจะทำการปิดบัญชีปลายเดือนสิงหาก่อนวันทอดผ้าป่าซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ติอต่อสอบถาม เพิ่มเติม

1. ชมรมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ
-นายกนก นนท์นิรัตศัย ผู้ประสานงานในประเทศอังกฤษ โทร (44)7921822465 , email: podnong_30@hotmail.com

-น.ส.อมรรัตน์ กอกุลจันทร์ ผู้ประสานงานในประเทศไทย(ตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์) โทร 0891726324, email: avang_2000@hotmail.com

2. . วัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์
-พระครูปลัดสุทัศน์ อมรสุทฺธิ โทร. (44)131-442-1010 เวบไซต์: www.dpadipa.org


3,760


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย