วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร สุโขทัย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร สุโขทัย พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 1143
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 1143


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร

มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยา บริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางค์สู่ซุ้มโถง ผนังภายในองค์ปรางค์พบว่ามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังแต่ลบเลือนไปมาก

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อโต ศิลปะสุโขทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4.08 เมตร •

พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร   
10,737จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย