"ทรงสอนให้รู้ตัวเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ทรงสอนให้รู้ตัวเอง"

" .. พระพุทธองค์ "ทรงสอนให้รู้ตัวเอง" ให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเอง เพื่อให้เห็นจิตของตนเอง "ความจริงจิตเดิม ของมนุษย์นั้น เป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหว" เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้น

"แต่ที่มีความดีใจเสียใจ" หรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้น "เพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์" จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น .. "

"หนทางสู่ความสงบระงับ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,433จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย