."จิตมันหลงอารมณ์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "จิตมันหลงอารมณ์"

" .. การปฏิบัติเรื่องจิตนี้น่ะ "ความจริงจิตนี้มันไม่เป็นอะไร มันเป็นประภัสสรของมันอยู่อย่างนั้น" มันสงบของมันอยู่แล้ว "ที่จิตไม่สงบทุกวันนี้เพราะจิตมันหลงอารมณ์"

ตัวจิตแท้ ๆ เขาไม่มีอะไร "เป็นธรรมชาติอยู่เฉย ๆ เท่านั้น ที่สงบไม่สงบก็เป็นเพราะอารมณ์มาหลอกลวง" จิตที่ไม่ได้ฝึกก็ไม่มีความฉลาด มันก็โง่ "อารมณ์ก็มาหลอกลวงไปให้เป็นสุขเป็นทุกข์ ดีใจเสียใจ" .. "

"สุภัททานุสรณ์" ชุดจาริกสู่ประเทศอังกฤษ
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) 

5,419จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย