"การภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

"การภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน"

" .. เราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้ว "บุญมันบ่ถึงเขา เราต้องทำเอา เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด ก็เป็นเพราะ ปุพเพกะตะปุญญะตา" บุญหนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์

ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ "อัตตะสัมมาปะณิธิ ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบ" อย่าไปตั้งตนอยู่ในที่ชั่ว รักษาศีล ให้ทาน "หัดทำสมาธิอย่าให้ขาด" ศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ศีลแปดให้รักษา

"ให้พากันภาวนาอยู่ สมาธิมันไม่มีที่อื่น" ให้นั่งภาวนา พทโธ ๆ ไม่ต้องร้องให้มันแรงดอก ให้มันอยู่ในใจซื่อ ๆ ดอก "การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายใน มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ ติดไปสวรรค์ ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์" ไม่ยากไม่จน ทรัพย์อันนี้ติดตามไป บ่มีสูญหายดอก ตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ .. "

"อนาลโยวาทะ"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)
โดย นพ.อวย – ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์


258จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย