ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน"ขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา ฟุ้งซ่านบ้าง ง่วงบ้าง ไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องธรรมดา ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน และปัญญา สุดท้าย เราไม่ยอมกิเลส กิเลสจะยอมเรา"

พระอาจารย์ชยสาโร

2,958จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย