คนดีคือผู้ที่หมั่นสร้างความดีทางกาย วาจา ใจ อย่างสม่ำเสมอ


"คนดีคือผู้ที่หมั่นสร้างความดีทางกาย วาจา ใจ อย่างสม่ำเสมอ"

"คนดีอยู่ที่ไหนในโลกนี้? โดยปรมัตถธรรมแล้ว ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนดี มีแต่ความดีที่มีอยู่จริงโดยไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ คำพูด และความคิด ที่เกิดจากจิตอันเป็นกุศล

เราอาจพูดอีกนัยหนึ่งว่า คนดีคือผู้ที่หมั่นสร้างความดีทางกาย วาจา ใจ อย่างสม่ำเสมอ

เราคงไม่ต้องพยายามจะเป็นคนดี หรือรู้สึกแย่ที่ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราอยากเป็น หรือคิดว่าเราควรจะเป็น เพียงแต่พยายามสร้างความดีให้บ่อยขึ้นในแต่ละวัน และมีความสุขเบิกบานในการทำคุณงามความดี ด้วยวิธีนี้ เราจะได้สนองคุณพระรัตนตรัย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ

ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

2,956


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย