**** น้ำ น้ำ และ น้ำ ****

 หิ่งห้อยน้อย  
๐ น้ำใส ท่านไว้ใช้ .... ดื่มกิน
น้ำทั่วไปดับไฟภินท์ .. หมดได้
กายเปื้อนฝุ่นมลทิน ... น้ำล้าง สะอาดนา
น้ำฝนหล่นฟ้าใส ....... พลิกฟื้นปฐพี
5,961


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย