พระคุณพ่อ ล้นฟ้า นภากาศ

 paramut  

พระคุณพ่อ สามารถ คุ้มแดดฝน
พระคุณพ่อ สร้างลูก ให้เป็นคน
พระคุณพ่อ มากล้น กว่าสิ่งใด

พ่อผู้ให้ กำเนิด เกิดชีวิต พ่ออุทิศ สั่งสอนลูก ปลูกนิสัย
พ่อชี้นำ แนวทาง ไม่ห่างไกล พ่อห่วงใย รักลูก ทุกเวลา
ทุกหยาดเหงื่อ แรงงาน ท่านลำบาก พ่อเหนื่อยยาก ตรากตรำ เช้าค่ำหา
เงินจุนเจือ เพื่อลูกเพียร เรียนวิชา ให้ก้าวหน้า สมหวัง ดังตั้งใจ
อยู่กับพ่อ ลูกได้พบ ความอบอุ่น ซาบซึ้งคุณ ความดี พ่อมีให้
ความสัมพันธ์ อันดี มีเยื่อใย ช่างสุขใจ ได้เสาหลัก ให้พักพิง
โอ้ผู้ใด ไหนเล่า จะเท่าพ่อ พระคุณพ่อ เลี้ยงลูกไว้ ให้ทุกสิ่ง
ยากจะเทียบ เปรียบสิ่งใด ไม่ได้จริง คุณยิ่งใหญ่ ต่อบุตร สุดพรรณนา
คำว่าพ่อ คำนี้ ชี้บ่งชัด คำว่าพ่อ เจนจัด ไร้กังขา
คำว่าพ่อ เรียกแล้ว ชื่นชีวา คำว่าพ่อ ขอบูชา คุณความดี
โอ้ละหนอ ถึงแม้พ่อ จะแก่เฒ่า ท่านยังเฝ้า ห่วงใย ไม่หน่ายหนี
ผูกสมัคร รักแท้ แผ่ไมตรี พระคุณมี ล้นฟ้า หาใดปาน
ลูกจะไม่ ขอลืม พระคุณท่าน น้ำใจนั้น กว้างใหญ่แท้ แผ่ไพศาล
จะดูแล เลี้ยงพ่อ ตราบชั่วกาล แม้วายปราณ ขอเชิดชู บูชาคุณ
ขอนอบน้อม หมอบกราบลง ตรงตักพ่อ เวรกรรมก่อ สร้างไว้ ไม่เสื่อมสูญ
ประพฤติ เสเพล เนรคุณ พ่ออาดูร ชอกช้ำ น้ำตานอง
ลูกสำนึก ความเลว แต่หนหลัง พ่อท่านยัง ให้อภัย ไม่ขุ่นข้อง
เปรียบล้นด้วย เมตตาธรรม ตามครรลอง ลูกไตร่ตรอง ระลึกยิ่ง กว่าสิ่งใด

ลูกขอบวช ทดแทน พระคุณพ่อ จะไม่ขอ ทำตัว ให้เหลวไหล
จะยึดมั่น ในคุณพระ รัตนตรัย จะฝักใฝ่ คุณงาน และความดี
จะรักษา คุณธรรม อันประเสริฐ ให้ดีเลิศ งามเด่น เป็นศักดิ์ศรี
ประพฤติตัว สดใส ไร้ราคี สมดังที่ พ่อหวัง และตั้งใจ
ขอผลบุญ ที่ลูกทำ ในครั้งนี้ หรือความดี ที่ลูกทำ แต่ครั้งไหน
ให้คุณพ่อ ปราศจากโศก ทุกข์โรคภัย จิตผ่องใส ร่มเย็น เป็นสุขเอย.
6,236


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย