กำลังใจสำหรับคนที่พบอุปสรรค

 chai-aroon  

@ อันแผ่นดิน มีแม่น้ำ มาขวางกั้น
หาได้หวั่น ข้ามหากัน มาจนได้
อุปสรรค ที่ขวางมาก จะเป็นไร
ไม่เท่าไร จะฝ่าไป ให้ถึงกัน
@ อุปสรรค เปรียบดัง กับความแกร่ง
ยังมีแรง ยังมีลม สู้ไม่ถอย
ไม่รอโชค วาสนา ตั้งตาคอย
เพียรจากร้อย สู่เงินล้าน ด้วยมือเรา.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,008

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย