ผลิตผลของการเวลา ชรตานุสสติกัมมัฏฐาน

 tongsamut  

โทษของกาลเวลา (ผลิตผลของกาลเวลาที่ตัวคน) ชรตานุสสติกัมมัฏฐาน
อันดอกไม้ ผลิดอก ออกตอนเช้า
ต้องเหี่ยวเฉา ด้วยแรง แสงอาทิตย์
ส่วนมนุษย์ ก็คล้ายคลึง ถึงมีจิต
โดนชรา พิชิตเกี้ยว เหี่ยวเล่นกัน

6,025

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย