จิตผู้รู้ (The knowing mind)

 Webmaster  

จิตผู้รู้ (The knowing mind)


3/10/2020 จิตผู้รู้ (The knowing mind)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

การทำสมถกรรมฐาน 5/8

"เรามาปรับจิตนิดหนึ่ง
รู้สึกตัวขึ้นมา จิตเราไปทำอะไรคอยรู้ทัน
จิตมีความสุข มีความทุกข์
มีความดี มีโลภ โกรธ หลงขึ้นมา คอยรู้ทัน
เราจะค่อยเข้าสู่การเดินปัญญา
ตรงที่มีสภาวธรรมเกิดขึ้น แล้วเรามีสติรู้สภาวธรรม
เรียกว่าสมาธิชนิดตั้งมั่น จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุด คือหลงคิด
เดี๋ยวก็หลงคิด ๆ

เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พอจิตหลงคิดรู้ทัน
ที่จริงไม่เฉพาะหลงคิดหรอก
จิตหลงไปทำอย่างอื่นแล้วรู้ทัน ก็ใช้ได้เหมือนกัน
แต่ส่วนใหญ่หลงคิด เลยมุ่งมาที่หลงคิด
อย่างจิตโกรธ รู้ว่าโกรธ
ทันทีที่รู้ว่าโกรธ จิตผู้รู้ก็เกิดแล้ว
หลงไปคิด รู้ว่าหลงไปคิด
จิตหลงคิดดับ จิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นมา
ตรงที่มันมีจิตเป็นผู้รู้แล้ว ฝึกไปเรื่อย ๆ
อย่ารักษามันนะ เพียงแต่ว่าให้มันเกิดบ่อย ๆ
อย่ารักษาจิตผู้รู้ไว้ ถ้าเราจงใจรักษาจะเครียด จะเพ่ง
เราคอยรู้ทันเท่านั้น จิตหลงแล้วรู้ ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ
ต่อไปจิตจะตั้งมั่น เด่นดวงขึ้นมาเอง เหมือนๆ อยู่ได้นาน
ที่จริงก็คือจิตรู้เกิดแล้วก็ดับ ๆ
แต่มันเกิดดับต่อเนื่องกัน เป็นจิตรู้ยาวขึ้นมา
เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้ฝึก
มีจิตรู้แวบเดียว แล้วก็จิตหลงอีกยาวเลย
นาน ๆ มีจิตรู้ทีหนึ่ง อย่างนั้นเจริญปัญญาไม่ได้ กำลังไม่พอ"


--
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
3 ตุลาคม 2563 ไฟล์ 631003 ซีดีแผ่นที่ 87

ที่มา : https://www.youtube.com/c/dhammadotcom

3,008


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย