สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑

 Webmaster  

สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑


สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610819A ซีดี ๗๗)

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
10 / 11

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
(๑)
มีสติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติไว้
สติเป็นตัวรู้ทัน ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกาย ในใจ
เบื้องต้น ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
ให้เป็นเครื่องระลึกของสติ เครื่องรู้ของจิต
หลวงพ่อพุธท่านพูดบ่อย
เป็นเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติ
ตอนเราเด็กๆ ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกซาบซึ้งเท่าไร
มาถึงวันนี้ โอ ซาบซึ้ง
มีเครื่องรู้ของจิต อย่างเราอยู่กับพุทโธๆ
ให้จิตมันรู้
ถ้าจิตไม่รู้พุทโธ จิตก็ไปรู้อย่างอื่น
เราจงใจให้จิตรู้อะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเรารู้ ว่าจิตรู้อันนี้อยู่
พอจิตมันคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งนี้
มันจะรู้ทันว่าหลงไปแล้ว จะรู้ได้เร็ว

ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
พุทโธก็ได้ หายใจก็ได้ ดูท้องพองยุบก็ได้
แต่ทำกรรมฐานแล้ว รู้ทันจิต
ไม่ใช่ทำกรรมฐาน แล้วน้อมจิต
ให้ไปนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนั้น
อันนั้นเป็นสมาธิธรรมดา ไม่ใช่สัมมาสมาธิหรอก

(๒)
สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ
ถ้ามีสติ จะมีศีล
มีสติ จะมีสมาธิ
มีสติ จะมีปัญญา


-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: www.dhamma.com
Facebook Page: fb.com/dhammateachings
Instagram: instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XC2L5Q4ELKc&list=PLth1DquOKn1LIeE8_lCoIR02ehaiTWhPG&index=10

2,947


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย