ธรรมให้รู้ : ตอนที่63 - อานาปานสติ • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่63 - อานาปานสติ • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 63

อานาปานสติ • กายานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,009


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย