ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 99

จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย