🌿🌿🌿#เรียนเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญ "เนื่องในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย"🌴🌴🌴

 thongyodrak  

🌿#สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ.
ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียง ( คือกุศล).
สํ . ส. ๑๕/ ๖๑.
*********
#ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยญาติธรรมพุทธเมธีชนทุกๆ ท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสดับพระธรรมเทศนา "ธรรมะจังหันเช้า" โดย...พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง, ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา //// ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕...
#และเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญเนื่องในงานวันครบรอบอายุวัฒนมงคล ดังนี้.....
😇ร่วมจองเป็น #เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ รูปละ ๓,๙๙๙ บาท
😇ร่วมจองเป็น #เจ้าภาพผ้าป่าการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ กองละ ๒๙๙ บาท หรือจัดทำเป็นสายผ้าป่าทอดถวายในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕ โดยจัดส่งรายชื่อ ประธาน, รองประธาน, คณะกรรมการ ในสายผ้าป่า มาทางวัด เพื่อจะได้จัดพิมพ์ซองและฏีกาผ้าป่าส่งให้ประธานในแต่ละสายต่อไป
😇ร่วมจองเป็น #เจ้าภาพถวายข้าวต้มเช้า, ภัตตาหารเช้า และน้ำปานะ ๒ เวลา ในช่วงงานปฏิบัติธรรม ๙ วัน โดยจัดให้มี ๔ ช่วงเวลาต่อวัน เวลาละ ๑,๐๐๐ บาท
😇ร่วมจองเป็น #เจ้าภาพโรงทาน ซึ่งจัดให้มีโรงทาน ๒ วัน คือ...ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๕ (วันบรรพชาอุปสมบทหมู่) และวันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ (วันฉลองอายุวัฒนมงคลฯ)
😇#บูชาผ้าไตร เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๕....
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดการติดต่อในป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่าง...ขออนุโมทนาสาธุการบุญแด่ญาติธรรมพุทธเมธีชนทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้***
"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ราชสีห์ ๘ พี่น้อง (สิคาลชาดก)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ความกลัวเปรียบเสมือนเงาของความรัก
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย